Složení zastupitelstva obce Dolní Vílímeč

Autor: Antonín Doležal <obec(at)dolnivilimec.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 08. 2008

Zastupitelstvo obce:

jméno a příjmení

funkce

Daňhelová Kateřina

člen

Ambrožová Marie

člen

Ambrož Miroslav

místostarosta

Fuňák Ladislav

člen

Havlík Dalibor

člen

Doležal Antonín

starosta

Man Aleš

člen

Štorek Miroslav

člen

Herych Zdeněk

člen

http://www.zdenekmerta.cz/www/index.html